Den Moroniska Föreningen är en anrik spelförening i den härliga studentstaden Lund.

Föreningen bildades 1987 och har sedan dess erbjudit allehanda aktiviteter för alla spelentusiaster.

Brädspel

Brädspel & Social Deduction

Mer info

Kortspel

Kortspel på lördagar

Mer info

DMFCON

Regelbundna spelträffar

Mer info

Senaste nytt

Årets Brädspelsmästerskap på DMF

Brädspelsmästerskapet 2023 kommer att avgöras genom tre kvaltävlingar som kulminerar i en final i juni där en vinnare koras.

Första kvaltävlingen avgörs på DMFCON lördagen den 25 mars på Winstrupsgatan 1 med start 13.00. Spelet som då spelas blir Formula Dé. Tävlingsstrukturen beror på antal deltagare, men det kommer att krävas två partier (på olika banor) för att stå som segrare.

Andra kvaltävlingen avgörs torsdagen den 27 april på DMFs lokal på Vikingavägen 27 med start 18.30.

Tredje kvaltävlingen avgörs preliminärt torsdagen den 25 maj på Vikingavägen 27.

Vilka spel som spelas vid dessa tillfällen avslöjas vid senare tillfälle.

Tävlingsledare (TL) är Mats Wikström. TL kommer endast delta i olika kvaltävlingar för att jämna ut antalet spelare om så behövs, och kan själv inte stå som segrare i någon kvaltävling.

Vid varje kvaltävling gäller att det är öppet för alla DMF-medlemmar som har betalat årsavgiften och som inte har vunnit en tidigare kvaltävling.

Det går bra att betala årsavgiften på plats för den som inte har gjort det innan.

Föranmälan vid varje kvaltillfälle görs till TL, men det går även bra att bara dyka upp och hoppas att det finns plats kvar. Anmälan görs i första hand via Discord men det går även bra med e-post (zegol6@gmail.com).

Finalen avgörs i juni där kvalvinnarna gör upp om segern. Det kommer då att spelas två olika spel som inte användes i någon av kvaltävlingarna (samt ev. ett tiebreaker-spel). Finaldeltagarna har möjlighet att föreslå spel till TL som tar det slutgiltiga beslutet vad som spelas.

Hoppas just DU vill vara med!

 

Må bästa spelare vinna!

DMF Årsmöte 2023

Plats: Lokalen, Vikingavägen 27
Tid: Söndag den 29/1-2023, kl. 13.00
Dagordning årsmöte DMF, Den Moroniska Föreningen
 • Årsmötet öppnas.
 • Mötets giltighet.
 • Upprätta röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • Val av justeringsman.
 • Verksamhetsberättelse, antal medlemmar.
 • Ekonomi.
 • Godkännande av revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
 • Valberedningen presenterar sitt förslag.
 • Val av två revisorer.
 • Val av valberedning inför kommande år.
 • Propositioner.
 • Motioner.
 • Verksamhet det kommande året.
 • Årsmötets avslutande.
Valberedningen : Anders Persson, LL020685@gmail.com, 0709 – 21 83 97
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 3 dagar innan mötet.

DMF Aktivitetskalender