Länkar

Lite bra att ha-länkar

  • Spelskolan. Spelskolan är ett fristående projekt som drivs ett par av våra medlemmar sedan 2017. Spel för och med barn! För intresset för hobbyn vidare till kommande generationer.
  • Board Game Nights. En grupp som bokar och arrangerar spel träffar nere på Klostergården i Lund. De är inte medlemmar i DMF men många DMFare går på dessa träffar och tvärt om.
  • Board Game Adventures – På meetup, i Lund Social Group, finns events för brädspel.
  • BoardGameGeek. Detta är en sida där man kan kolla upp vilka spel som finns och hur deras ranking är, där är också en undersida där många av våra medlemmar har lagt in sina spel så att de lätt kan dela med sig av vad de har.

  • Unispel. En av två spelaffärer i Lund.
  • Playoteket. En av två spelaffärer i Lund.