Discord

DMF har numera en Discord som är relativt aktiv.

Discord-server är en av kommunikationsvägarna i DMF - Forumet är en annan

För att ansluta till DMFs Discord så följ denna länk : https://discord.gg/SeysHRRcFQ eller scanna QR-koden här intill!