Lokalen

DMFs lokal ligger på Vikingavägen 27 i Lund.
Det är i källaren av ett hyreshus, med ingång från gaveln. Men hur hittar man lättast dit då?
Karta: http://kartor.eniro.se/m/c1Jz0

Med buss
Om du kommer till Lunds C är det buss 3 (mot Östra Linero) som fungerar. Du ska hoppa av på den hållplats som heter Vikingavägen Ö. Väl av bussen går du upp på gångbron över vägen och följer sedan den gång- och cykelväg som du är på uppför backen förbi hyreshusområdet och Linero C. Vår nya lokal finns i det bortersta av hyreshusen.

Tar du bussen direkt från Malmö är det 171:an som är bäst. Hoppa av vid Jupitergatan, korsa Dalbyvägen via tunneln till hållplatsen mittemot och ta sedan 3:an till Vikingavägen Ö.

Med bil

Om du kommer från E22:an ska du köra av vid Trafikplats Gastelyckan. Kör österut på Dalbyvägen. Kör rakt fram förbi de första trafikljusen och i rondellen därpå. Sväng vänster vid nästa trafikljus.

Kommer du från Dalbyhållet ska du svänga höger vid första trafikljuset så fort du kommer in i Lund.

Norrängavägen, den väg du då är inne på, tar slut i en rondell efter ca 100 m. Rakt framför dig ser du Linero Centrum, där det finns parkering som är gratis en timme med p-skiva. Gå sedan förbi biblioteket och vänster upp på den gångväg som leder förbi hyreshusområdet. Bortersta huset är där DMF:s lokal finns. Tar du vänster i rondellen finns det gästparkeringar både till höger och vänster om Vikingavägen, där det kostar 5 kr i timmen att stå.

Med cykel

Det lättaste är förmodligen att följa den skyltning som leder mot Linero. Bor du i västra Lund är det förmodligen smartast att köra på cykelvägen längs Dalbyvägen och sedan svänga upp vid Norrängavägen. Bor du i östra Lund är det förmodligen lättast att köra längs Thulehemsvägen och Vikingavägen.