Den Moroniska Föreningen är en anrik spelförening i den härliga studentstaden Lund.

Föreningen bildades 1987 och har sedan dess erbjudit allehanda aktiviteter för alla spelentusiaster.

Brädspel

Brädspel & Social Deduction

Mer info

Kortspel

Kortspel på lördagar

Mer info

DMFCON

Regelbundna spelträffar

Mer info

Senaste nytt

DMF Årsmöte 2024

Plats: Lokalen, Vikingavägen 27
Tid: Söndag den 28/1-2023, kl. 13.00
Dagordning årsmöte DMF, Den Moroniska Föreningen
 • Årsmötet öppnas.
 • Mötets giltighet.
 • Upprätta röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • Val av justeringsman.
 • Verksamhetsberättelse, antal medlemmar.
 • Ekonomi.
 • Godkännande av revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
 • Valberedningen presenterar sitt förslag.
 • Val av två revisorer.
 • Val av valberedning inför kommande år.
 • Propositioner.
 • Motioner.
 • Verksamhet det kommande året.
 • Årsmötets avslutande.
Valberedningen : Anders Persson, LL020685@gmail.com, 0709 – 21 83 97
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 3 dagar innan mötet.

Social Deduction-träffar

DMF har numera regelbundna träffar för Social Deduction-spel för dig som gillar att bluffa och konspirera.

På föreningens social deduction-kvällar spelar vi mest Blood on the Clocktower – ett bluffspel där den informerade minoriteten ska försöka lura och rösta ut den okunniga majoriteten, som försöker lista ut sanningen med hjälp av sina förmågor.

Spelet påminner om Werewolf eller Mafia, men tar upplevelsen till nästa nivå – och passar även den som tröttnat på Werewolf och trycker det är tråkigt att bli vanlig bybo eller tidigt utröstad. Alla har en unik specialroll, man är fortfarande med i spelet när man är död (om än försvagad), och på dagen kan man gå ifrån gruppen och smida ränker i enrum.

Du hittar spelregler och mer information på https://bloodontheclocktower.com/.

DMF Aktivitetskalender