DMFCON

DMFCON är DMF återkommande spelträffar. Nästan alltid på en lördag. Oftast på lokal central i Lund.

Datum för dessa träffar kommuniceras främst via Facebook och via Luntan. Självklart finns DMFCON är med i kalendern här på siten.

Nya datum brukar sättas 4-6 veckor före träffen – så håll utkik!