DMF XXXV

Ja, det är helt sant. Det är nu hela 5 år sedan DMF XXX. Och det skall vi fira!

Datumet är 2022-09-10
Platsen är AF-borgen, eftermiddag till sen kväll.

Själv kommer det även att presenteras lite kringaktiviteter vad tiden lider.

Mer info kommer !

Anmäl dig nedan till nyhetsbrevet för DMF XXXV

Nyhetsbrev DMF XXXV

* indicates required